(ĐTCK) ĐHCĐ ABBank diễn ra trong ngày 27/4 tại TP. HCM đã trình cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển năm 2015. 

Báo cáo tại đại hội, ABBank cho biết, đến cuối năm 2014, tổng tài sản đạt 67.465 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013; tổng huy động đạt 60.911 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013; tổng dư nợ đạt 42.633 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 151 tỷ đồng.

Trong năm qua, ABBank tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của NHNN, đảm bảo phát triển an toàn, tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ và xử lý nợ. Đặc biệt, ABBankK đã thành công trong công tác xử lý nợ khi giảm nợ xấu từ mức 4,86% (cuối năm 2013) xuống mức 2,75% (cuối năm 2014) và sẽ tiếp tục duy trì mức nợ xấu dưới 3% theo yêu cầu của NHNN trong năm 2015.

Vốn điều lệ của ABBank đạt gần 4.800 tỷ đồng đến cuối năm 2014. Tỷ lệ an toàn vốn năm 2014 là 14,3%. Nhưng tại ĐHCĐ năm nayi, ABBANK cũng trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính.

Theo đó, dự kiến trong năm 2015, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ gần 4.800 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung bao gồm 449 tỷ đồng của Quỹ thặng dư vốn cổ phần của ABBank, trích từ việc chuyển đổi thành công trái phiếu phát hành cho hai nhà đầu tư nước ngoài là IFC và Maybank thành cổ phiếu năm 2013 và gần 74 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của ABBANK. Với phương án tăng vốn điều lệ này, ABBANK dự kiến chia cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,922974% trên số cổ phần sở hữu.

Kế hoạch lợi nhuận ABBank đưa ra cho năm 2015 ở mức 300 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 6% so với năm 2014, đạt 71.104 tỷ đồng; huy động thị trường 1 tăng 2,4% và dư nợ cho vay tăng 10%.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.