(ĐTCK) Tính đến hết 30/6/2015, ABBank duy trì hoạt động ổn định, bền vững với các chỉ tiêu kinh doanh tích cực: tổng tài sản 65.655 tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ 42.117 tỷ đồng, tăng 14%; huy động 45.991 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận trước thuế trên 179 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014.

Các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản của ABBank đều đảm bảo theo quy định; chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ.

Nợ xấu được ABBank kiểm soát dưới 3%. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2015, Ngân hàng đã thu hồi được 484,25 tỷ đồng nợ xấu theo chuẩn quốc tế, hoàn thành 40,3% kế hoạch năm. Trong đó, thu hồi tiền mặt là 453,72 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 94%.

Hiện 6 trong số 13 dự án chiến lược được ABBank khởi động năm 2014 đã hoàn thành và chính thức đưa vào áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống, mang lại những tác động tích cực cho công tác kinh doanh, vận hành của Ngân hàng. Các dự án còn lại đang được triển khai đúng kế hoạch và lộ trình.

 

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.