(ĐTCK) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cho biết, tính đến hết tháng 12/2014, tổng tài sản của ABBank đạt 67.465 tỷ đồng, tăng 17%; huy động đạt 60.911 tỷ đồng, tăng 20%; cho vay đạt 42.633 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013. 

Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giảm mạnh từ mức 4,8% cuối năm 2013 xuống còn 2,75% cuối năm 2014. Công tác tín dụng trong năm 2014 tiếp tục được ABBank chú trọng phát triển theo chiều sâu, công tác thẩm định và giám sát tín dụng được tăng cường nhằm kiểm soát tốt các khoản vay.

Các chỉ tiêu khác cũng có kết quả tích cực. Thu nhập thuần từ dịch vụ đạt 128,5 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2013. Chi phí hoạt động năm 2014 được kiểm soát khá tốt khi chỉ vượt 1% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 của ABBank đạt trên 151 tỷ đồng.  

 

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.