(ĐTCK) Theo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), sau 5 tháng đầu năm, tổng tài sản của ABBANK đạt 63.344 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014; dư nợ đạt 24.260 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2014; huy động là 40.949 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 122,2 tỷ đồng.

ABBANK tiếp tục thực hiện các dự án nhằm kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng, hướng tới mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ với đối tượng khách hàng chính là cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Một trong những chương trình trọng tâm trong năm 2015 của ABBANK là việc phối hợp với cổ đông chiến lược IFC trong Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh phân khúc khách hàng SME. Dự án dự kiến sẽ mang lại những hiệu quả tích cực cho hoạt động kinh doanh của ABBANK trong thời gian tới.

Bên cạnh đó ABBANK vẫn chú trọng đến công tác xử lý nợ. Đến hết tháng 05/2015 tỷ lệ nợ xấu của ABBANK tiếp tục được kiểm soát tốt ở mức 3% xét trên tổng dư nợ. Từ đầu năm tới nay, ABBANK đã thu hồi được 258 tỷ đồng nợ xấu.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.