(ĐTCK) Viet Capital Bank vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá lại tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, định hướng và kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2015. 

Tại Hội nghị, Viet Capital Bank cho biết, kết quả 6 tháng đầu năm của Ngân hàng rất khả quan với việc hoàn thành vượt kế hoạch  ở hầu hết các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Cụ thể, tổng tài sản gần 28.000 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm; tổng huy động vốn 24.126 tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 đạt 17.990 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ 2014; dư nợ cho vay 13.366 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch năm; tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Về kế hoạch 6 tháng cuối 2015, Viet Capital Bank cho biết, Ngân hàng sẽ tiếp tục kiên định với định hướng mà Ban lãnh đạo đã hoạch định.

Trong 6 tháng cuối năm, Viet Capital Bank không điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng, mà sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, tiếp tục kiểm soát tốt rủi ro, nợ xấu, nâng cao tác phong phục vụ khách hàng.

Kế hoạch đưa ra cho năm 2015, Viet Capital Bank dự kiến đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; dư nợ tín dụng tăng 15% và nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,5%.

Năm 2014, Viet Capital Bank hoạt động kinh doanh tăng trưởng khá tốt khi chỉ tiêu quan trọng về huy động vốn, tăng trưởng tín dụng đều vượt kế hoạch đề ra lần lượt 2% và 13%; lợi nhuận trước thuế đạt 207 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 53% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế đạt 162 tỷ đồng so với mức đạt được của năm trước là 103 tỷ đồng.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.