(ĐTCK) Báo cáo tài chính bán niên vừa được Saigonbank đưa ra cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng của ngân hàng thu về đạt 122 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng ghi nhận ở mức 104 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Saigonbank đạt 16.288 tỷ đồng, tăng 2,93% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 11.132 tỷ đồng, giảm 0,89%. Tiền gửi của khách hàng đạt 12.444 tỷ đồng, tăng 5,07%.

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng đạt 324 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều mang lại nguồn thu, trong đó đáng kể nhất là lãi từ hoạt động dịch vụ với 14,6 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối lãi hơn 9 tỷ đồng.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 28% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 183 tỷ đồng.
Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2015, Saigonbank chỉ trích lập 61 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước nên tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng của ngân hàng thu về vẫn đạt 122 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng ghi nhận ở mức 104 tỷ đồng, tăng 7,2%.
Với kết quả này, Saigonbank đã vượt 144% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra cho năm nay khi đầu năm dè dặt đưa ra mục tiêu lợi nhuận cho cả năm 2015 là 50 tỷ đồng, giảm đến 75% so với năm 2014.
Chỉ tiêu nợ xấu Saigonbank phải bán cho VAMC trong năm 2015 được một lãnh đạo cấp cao của nhà băng này cho biết, khoảng 500 tỷ đồng và đã tích cực rà soát để bán nợ xấu trong quý II/2015. Vì thế, khoản dự phòng phải trích cũng không nhỏ nên, khả năng lợi nhuận đạt được trong năm 2015 là không cao.
Saigonbank vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ lên 4.080 tỷ đồng. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 15 - 25/9/2015.Tuy nhiên, kế hoạch này đã được Saigonbank triển khai năm trước, nhưng bất thành.

Saigonbank cũng vừa công bố thay Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Trần Quốc Hải, thành viên HĐQT sẽ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Saigonbank nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 1/9/2015 thay ông Nguyễn Phước Minh. Ông Minh về nghỉ hưu theo chế độ.

Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.