(ĐTCK) Tính đến 30/6/2014, tổng tài sản của KienlongBank vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định đạt 21.897 tỷ đồng, tăng 2,46% so với cuối năm 2013.

Dư nợ tín dụng đạt 13.034 tỷ đồng, tăng 905 tỷ đồng, tương đương tăng 7,46% so với cuối năm 2013. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,4% trên tổng dư nợ. Huy động vốn thị trường 1 đạt 14.875 tỷ đồng, tăng 11,81% so với năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 211,86 tỷ đồng, bằng 50,56 % kế hoạch năm 2014.

T.Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.