Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

Trên cơ sở kết luận điều tra chính thức, biện pháp tự vệ toàn cầu được áp dụng như sau: Áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với mức thuế tuyệt đối là 4.390.999 đồng/tấn nhằm để tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước khắc phục được thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng đột biến của hàng hoá nhập khẩu gây ra.

Theo quy định tại điều 7.4 về thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ của WTO, thời gian biểu cho việc nới lỏng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm với mức thuế tuyệt đối áp dụng giảm 10% qua mỗi năm nhằm đảm bảo Ngành sản xuất trong nước có đủ thời gian để khắc phục thiệt hại nghiêm trọng đang gặp phải, theo khung thời gian cụ thể như sau:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

25/3/2016 - 24/3/2017

4.390.999 đồng/tấn

25/3/2017 – 24/3/2018

3.951.899 đồng/tấn

25/3/2018 – 24/3/2019

3.556.710 đồng/tấn

25/3/2019 – 24/3/2020

3.201.039 đồng/tấn

Từ ngày 25/3/2020 trở đi

0 đồng/tấn

(trong trường hợp không gia hạn áp dụng biện pháp)

Các biện pháp tự vệ không được áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ các nước kém phát triển nếu số lượng hàng hoá nhập khẩu của nước đó vào Việt Nam không vượt quá 3% tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ và tổng lượng hàng hoá nhập khẩu các nước đó vào Việt Nam dưới 9% tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ.

chinhphu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.