(ĐTCK) Cùng với các nội dung về mở cửa dịch vụ và đầu tư, cắt giảm thuế quan…, cam kết về dịch vụ tài chính, DNNN, giao dịch vốn cũng đang là những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của các DN và xã hội tại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Mặc dù chưa thể công bố chi tiết các nội dung cam kết theo nguyên tắc bảo mật của các thành viên TPP cho đến khi Hiệp định được chính thức ký kết, song một số nội dung đàm phán quan trọng liên quan các vấn đề này đã được Bộ Công thương chia sẻ mới đây.

Đối với dịch vụ tài chính, theo đánh giá của Bộ Công thương, các nội dung cam kết của TPP góp phần mang lại nhiều cơ hội mở cửa thị trường đầu tư quan trọng và hướng tới các biện pháp thúc đẩy ổn định, toàn vẹn thị trường tài chính của các thành viên. Các quy định này cũng đảm bảo cho các thành viên TPP duy trì quyền quản lý đầy đủ đối với các tổ chức và thị trường tài chính, thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp khủng hoảng.

Theo đó, TPP cho phép bán dịch vụ tài chính cụ thể qua biên giới sang một thành viên TPP từ một nhà cung cấp dịch vụ của một thành viên TPP khác, mà không yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải thành lập cơ sở hoạt động tại một nước khác để bán các dịch vụ của mình. Tuy nhiên, cho phép một thành viên TPP yêu cầu đăng ký hoặc được ủy quyền của nhà cung cấp dịch vụ tài chính qua biên giới ở nước TPP khác nhằm giúp đảm bảo việc quản lý và giám sát thích hợp. Một nhà cung cấp dịch vụ của một thành viên TPP có thể cung cấp một dịch vụ tài chính mới tại thị trường của nước TPP khác nếu các công ty trong nước tại thị trường này được phép cung cấp dịch vụ đó.

Bên cạnh đó, các thành viên TPP cũng đưa ra các nguyên tắc công nhận chính thức tầm quan trọng của quy trình hoạch định chính sách để giải quyết việc đưa ra các dịch vụ bảo hiểm của các nhà cung cấp được cấp phép và các quy trình để đạt được mục tiêu này. TPP bao gồm các cam kết cụ thể về quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ thanh toán thẻ điện tử và chuyển thông tin để xử lý dữ liệu. Hiệp định cũng bao gồm các quy định cụ thể về tranh chấp đầu tư liên quan tới tiêu chuẩn đối xử tối thiểu trên cơ sở tập quán thương mại quốc tế, cũng như các quy định liên quan tới các chuyên gia dịch vụ tài chính trong ban trọng tài và cơ chế trình tự đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho việc áp dụng ngoại lệ thận trọng và các ngoại lệ khác…

Về vấn đề giao dịch vốn, theo Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam về TPP, TPP không đề cập trực tiếp mà chỉ nêu một phần về giao dịch vốn tại chương đầu tư nước ngoài, về cơ bản là tương đương với các hiệp định khác mà Việt Nam đã tham gia, nên không có sự thay đổi so với hiện nay.

Liên quan đến nội dung đàm phán về DNNN và điều chỉnh hoạt động DNNN cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Theo Bộ Công thương, các nghĩa vụ chính của TPP về DNNN bao gồm các DNNN phải hoạt động theo cơ chế thị trường; DNNN không được có hành vi phản cạnh tranh khi có vị trí độc quyền, gây ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư; minh bạch hóa một số thông tin như tỷ lệ sở hữu của Nhà nước, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được phép công bố; Nhà nước không trợ cấp quá mức, gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích của nước khác. Theo cam kết, các nghĩa vụ của Hiệp định được áp dụng đối với các DNNN mà tại đó Nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, chỉ khi các DNNN này có doanh thu vượt quá một ngưỡng nhất định, mới chịu sự điều chỉnh của Hiệp định.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Khánh cho biết, Việt Nam bảo lưu việc loại trừ tất cả các DN có hoạt động liên quan tới quốc phòng an ninh. Với các DNNN khác, Việt Nam chấp nhận cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. Nhà nước sẽ vẫn hỗ trợ các DNNN nhưng mức hỗ trợ sẽ không tới mức gây bất bình đẳng lớn và ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại, đầu tư giữa các nước TPP. Việt Nam cũng đồng ý minh bạch thông tin về DNNN khi có yêu cầu, trừ các thông tin ảnh hưởng tới quốc phòng an ninh hoặc thuộc phạm vi bí mật kinh doanh của DN. Về thông tin cho rằng TPP có yêu cầu DNNN công khai tài chính và các giao dịch, Thứ trưởng khẳng định, đây là thông tin không chính xác.

“Không ai bắt các DNNN, ngân hàng có vốn Nhà nước công khai mọi giao dịch. Chỉ khi có biểu hiện cho thấy rằng đang có sự hỗ trợ của Nhà nước một cách quá mức, gây tác động tiêu cực tới thương mại và đầu tư giữa các bên, tức là phải có lý do chính đáng, thì lúc đó mới có quyền yêu cầu và yêu cầu này là giữa Chính phủ các nước với nhau. Đối với những vấn đề thuộc về bí mật kinh doanh độc quyền thì không được can thiệp, thông tin công bố là những báo cáo tài chính kiểm toán đã được phép công bố công khai”, ông Khánh nhấn mạnh.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.