(ĐTCK) Theo số liệu tại Báo cáo đánh giá tái cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2014 được Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố mới đây, tình hình tài chính của khu vực DNNN có sự cải thiện đáng kể.

Cụ thể, vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp tiếp tục được bảo toàn và phát triển từ 700 nghìn tỷ đồng (năm 2010) lên 810 nghìn tỷ đồng (2011), 1.019 nghìn tỷ đồng (năm 2012), bình quân hàng năm tăng 15%. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của DNNN năm 2012 là 1,39 lần (giảm 27% so với năm 2011), nằm trong giới hạn cho phép (3 lần).

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 149,6 nghìn tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 18,47%; năm 2012 đạt 167 nghìn tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 16,38%. Năm 2013, riêng 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quy mô lớn, có vốn nhà nước là 840 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 136 nghìn tỷ đồng. 17/18 tập đoàn, tổng công ty có lãi. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 16,19%. 

M.Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.