(ĐTCK) Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tổng số thu thuế tài nguyên năm 2013 là 37.875 tỷ đồng; chiếm 4,6% tổng thu ngân sách nhà nước, giảm 3.437 tỷ đồng so với mức 41.312 tỷ đồng năm 2012. 

Trong đó, thu từ dầu khí là 29.800 tỷ đồng, giảm 4.326 tỷ đồng; thu từ tài nguyên khác là 8.092 tỷ đồng, tăng 889 tỷ đồng so với năm 2012. Năm 2014, mức thu thuế tài nguyên đạt 38.048 tỷ đồng, chiếm 4,4% tổng thu ngân sách nhà nước, tăng 173 tỷ đồng so với năm 2013. Trong đó, thu từ dầu khí là 27.256 tỷ đồng, giảm 2.544 tỷ đồng; thu từ tài nguyên khác là 10.792 tỷ đồng, tăng 2.717 tỷ đồng so với năm 2013.

Như vậy, mức thu ngân sách từ dầu khí đang giảm dần, trong khi thu từ khai thác các nguồn tài nguyên khác có xu hướng tăng lên.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.