(ĐTCK) Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê TP. Hà Nội, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 152.963 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 7,7% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ ước đạt 36.747 tỷ đồng, tăng 1,6% so tháng trước và 8,7% so cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.041.534 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ (trong đó, tổng mức bán lẻ ước đạt 246.732 tỷ đồng, tăng 10,1%).

Trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ, kinh tế nhà nước chiếm 29,4% và tăng 7,2% so cùng kỳ; kinh tế ngoài nhà nước chiếm 65,6% và tăng 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 5% và tăng 5,4%.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, ước tính kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội tháng 7 đạt 927 triệu USD, tăng 3,2% so tháng trước và giảm 7,4% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 679 triệu USD, tăng 3,2% so tháng trước và giảm 8% so cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6.235 triệu USD, giảm 2,1% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 4.427 triệu USD, giảm 1,5% so cùng kỳ.

Trong 7 tháng, nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ là nhóm hàng thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 6,6%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 3,9%. Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm là xăng dầu giảm 25,9%, phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 5,7%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 của Hà Nội ước đạt 2.267 triệu USD, giảm 1,7% so tháng trước và tăng 4,4% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 975 triệu USD, giảm 2% so tháng trước và tăng 5,6% so cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14.323 triệu USD, tăng 4,2% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương ước đạt 6.169 triệu USD, tăng 4,9% so cùng kỳ.

Trong 7 tháng, mặt hàng nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ như phân bón tăng 13%; hóa chất tăng 19,4%; sắt thép tăng 17,2%; máy móc thiết bị và phụ tùng tăng 10,3%. Mặt hàng nhập khẩu giảm mạnh so cùng kỳ là xăng dầu, giảm 31,3%.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.