(ĐTCK) BCTC soát xét bán niên 2015 của CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức (mã TDH - HOSE) cho thấy, doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận khác “bốc hơi” gần hết, khiến Công ty đang từ lãi 24,5 tỷ đồng thành lỗ 9,2 tỷ đồng.

Cụ thể, sau khi soát xét, doanh thu tài chính hợp đã giảm từ 32,5 tỷ đồng xuống còn 13,7 tỷ đồng, tức giảm 58%. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản lợi nhuận từ thanh lý các khoản đầu tư bị sụt giảm từ 30,94 tỷ đồng xuống chỉ còn 11,8 tỷ đồng.

Trong khi chi phí tài chính lại tăng 10%, từ 35,6 tỷ đồng lên 39,3 tỷ đồng, do không còn được hoàn nhập các khoản đầu tư tài chính dài hạn (3,7 tỷ đồng), đồng thời ghi nhận lỗ thanh lý các khoản đầu tư 5,7 tỷ đồng.

Đối với khoản lợi nhuận khác, sau soát xét đã giảm từ 11,7 xuống chỉ còn 1,7 tỷ đồng, bởi khoản thu nhập khác đã giảm từ 11,6 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,6 tỷ đồng.

Việc doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận khác “bốc hơi” gần hết khiến TDH phải ghi nhận kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2015 từ lãi ròng 24,5 tỷ đồng chuyển thành lỗ ròng 9,2 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ cũng chuyển từ lãi ròng 25,2 tỷ đồng thành lỗ ròng 8,5 tỷ đồng. Cùng kỳ 2014, TDH ghi nhận các khoản lãi ròng tương ứng là 21,3 tỷ đồng và 23 tỷ đồng.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.