UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND, tiếp tục giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị quản lý, vận hành và xây dựng phương án giá cho thuê dịch vụ Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động của Vườn ươm phù hợp mục tiêu và tiêu chí hoạt động, đảm bảo tính bền vững của dự án. Căn cứ đơn giá cho thuê nhà xưởng, thiết bị và chính sách ưu đãi được phê duyệt, xây dựng dự toán thu - chi hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố.

Dự án “Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội” (gọi tắt là HBI) là một hợp phần thuộc “chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

HBI ra đời nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh quá trình tạo công ăn việc làm ở Việt Nam bằng cách tạo ra một trung tâm điển hình với những chuẩn mực tốt nhất và có khả năng nhân rộng cho những vườn ươm công nghệ nói chung và những Vườn ươm Chế biến và đóng gói thực phẩm nói riêng.

Bên cạnh đó, HBI còn tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp mới thành lập có thể hoạt động tốt trong những năm khó khăn ban đầu. Sau 3 đến 5 năm, các doanh nghiệp có thể tách khỏi vườn ươm và nhường chỗ cho các công ty mới thành lập khác.

Theo Duy Hoàng
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.