(ĐTCK) Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, DN tham gia đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. 

Cụ thể, đối với tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm được ưu tiên phát triển sẽ được hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm.

Dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển sản xuất công nghiệp hỗ trợ sẽ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và được hưởng ưu đãi sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai; được xem xét hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu từ Chương trình phát triển công nghệ hỗ trợ.

Ngoài ra, dự án còn được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ mở rộng hợp tác quốc tế, được ưu tiên tham gia vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Nghị định cũng thành lập Trung tâm Phát triển công nghệ hỗ trợ nhằm thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghệ hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghệ hỗ trợ ưu tiên phát triển...

Theo Bộ Công thương, điểm mới đáng chú ý của Nghị định 111 là tinh thần cải cách thủ tục hành chính được thực hiện triệt để, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.