(ĐTCK) Từ ngày 1/1/2016, Thông tư 155/2015/TT-BTC về công bố thông tin (CBTT) sẽ chính thức có hiệu lực. 

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCK cho biết, những điểm mới quy định trong Thông tư 155 phù hợp với điều kiện phát triển của thị trường và hướng tới chuẩn mực quốc tế về CBTT.

Một trong những điểm mới tại Thông tư 155 là DN đại chúng phải CBTT liên quan đến phát triển bền vững. Các nội dung này sẽ được đưa vào báo cáo thường niên hoặc lập báo cáo phát triển bền vững. Theo ông Sơn, việc yêu cầu DN phải CBTT báo cáo phát triển bền vững là nhằm tăng cường trách nhiệm của DN đại chúng đối với môi trường và xã hội, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, Thông tư 155 bổ sung quy định về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính quý, tương tự như trường hợp công bố báo cáo tài chính năm. Bên cạnh đó, bổ sung quy định về việc giải trình các biến động trong chỉ tiêu tài chính tại các báo cáo tài chính đã công bố, nhằm nâng cao tính minh bạch và phù hợp với yêu cầu khách quan của thị trường.

Thông tư 155 cũng bổ sung quy định về nghĩa vụ CBTT của CTCK đối với các giao dịch liên quan đến khách hàng mà công ty quản lý. Cụ thể là trước khi thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ hoặc bán chứng khoán cầm cố, công ty phải thông báo cho khách hàng và công bố thông tin trên trang điện tử của công ty (đối với trường hợp bán chứng khoán của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ). Sau khi giao dịch được thực hiện, công ty phải thông báo cho khách hàng chậm nhất vào cuối ngày giao dịch để khách hàng thực hiện nghĩa vụ báo cáo, CBTT theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm của công ty quản lý quỹ phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán thay cho khách hàng của mình, khi đứng tên sở hữu tài sản ủy thác của khách hàng, trong trường hợp khách hàng thuộc đối tượng CBTT cũng được bổ sung tại Thông tư 155.

Bên cạnh đó, Thông tư yêu công ty đại chúng phải CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài để đáp ứng yêu cầu mới của Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Ngoài ra, Thông tư 155 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nghĩa vụ CBTT của hai Sở GDCK, Trung tâm lưu ký…

Đại diện UBCK cho biết, việc CBTT của các DN đã có nhiều thay đổi tích cực hơn, nhờ các văn bản pháp luật liên quan đã hoàn thiện và các Sở GDCK đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nâng cao ý thức chấp hành của DN.     

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.