(ĐTCK) Bộ Công Thương cho biết, cán cân thương mại thương mại tháng 7 tiếp tục trong tình trạng nhập siêu với trị giá ước 300 triệu USD, bằng 2,1% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 7 tháng năm 2015, nhập  siêu  gần 3,4 tỷ USD (bằng 3,7% kim ngạch xuất khẩu).
Nhập siêu 7 tháng gần 3,4 tỷ USD

Ảnh Internet

Theo số liệu thống kê vừa công bố của Bộ Công thương, tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng 6 và tăng 10,8% so với tháng 7 năm 2014, trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,7 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng 6 và tăng 22,2% so với tháng 7/2014.

Tính chung 7 tháng năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với tăng 7,97 tỷ USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 27,6 tỷ USD, chiếm 29,9%, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 64,7 tỷ USD, chiếm 70,1%, tăng 15,1%. Nếu không kể dầu thô, kim ngạch xuất khẩuK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 62,2 tỷ USD tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Về nhập khẩu hàng hoá, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 7 ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng 6 và tăng 14,8% so với tháng 7/2014, trong đó kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 8,5 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng 6 và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 7 tháng năm 2015, ước kim ngạch nhập khẩu đạt gần 95,639 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 56,7 tỷ USD, tăng 23,1%, chiếm tỷ trọng 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 38,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 40,8%, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, cán cân thương mại thương mại tháng 7 tiếp tục trong tình trạng nhập siêu với trị giá ước 300 triệu USD, bằng 2,1% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 7 tháng năm 2015, nhập  siêu  gần 3,4 tỷ USD (bằng 3,7% kim ngạch xuất khẩu), trong đó khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 11,4 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu khoảng 8 tỷ USD.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.