(ĐTCK) Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan chủ động rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; đẩy mạnh triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia nhằm tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho DN và người dân. 

Năm 2015, sẽ giảm số giờ nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ

Ảnh Internet

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Theo tính toán, việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư này sẽ giúp giảm trên 30 giờ nộp thuế cho DN.

Với các giải pháp đã triển khai từ đầu năm đến nay, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được trên 50 giờ (năm 2014 đã giảm được 370 giờ), do đó sẽ đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đề ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.