(ĐTCK) Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tiền lương của người lao động trong khối DNNN tăng ổn định từ 7 - 8%/năm, năm 2015 đạt khoảng 7 triệu đồng/tháng (trong khi lương, thưởng trung bình của người lao động trong khối DN nói chung là 5 triệu đồng/tháng), viên chức quản lý đạt khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Riêng 31 tổng công ty mẹ, tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt, người lao động đạt khoảng 13 triệu đồng/tháng, viên chức quản lý khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Ngày 18/2, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về 3 dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý tiền lương công ty 100% vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước. Đó là các dự thảo về Nghị định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động (thay thế Nghị định số 50/2013/NĐ-CP); Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý (thay thế Nghị định số 51/2013/NĐ-CP) và Nghị định quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Để chi trả lương, thưởng cho lao động của DN 100% vốn nhà nước, DN căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh, định mức lao động để xác định số lao động, quỹ lương kế hoạch, đơn giá tiền lương gắn với tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Trên cơ sở mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh, xác định quỹ lương thực hiện và trả lương cho người lao động theo kết quả, năng suất và mức độ đóng góp của từng người dựa trên quy chế trả lương của DN. Đối với DN mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối, cơ bản xác định tiền lương theo nguyên tắc đối với DN 100% vốn nhà nước, nhưng thông qua người đại diện vốn để có ý kiến với HĐQT quyết định.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo cơ quan soạn thảo xây dựng Nghị định theo hướng tiền lương phải hướng tới thực hiện tính toán, chi trả theo giá thị trường. Bên cạnh đó, tính toán để căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nhằm có cách chi trả lương, thưởng và phát huy động lực của các DNNN. 

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.