(ĐTCK) Chính phủ đã có Nghị quyết cho phép áp dụng phương thức thoái vốn tại DN cổ phần hóa chưa niêm yết trên TTCK và chưa bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Gỡ tắc thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

Ảnh Internet

Cụ thể, thoái vốn theo lô với các nguyên tắc: bán đấu giá công khai; áp dụng cho các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không nắm giữ cổ phần chi phối; không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với các đợt bán đấu giá theo lô.

Đấu giá công khai một phần số cổ phần dự kiến bán, dành phần còn lại (tối đa bằng 70% số lượng cổ phần dự kiến bán) để bán thoả thuận cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại DN khi thoái vốn tại các DN cổ phần hóa.

Đối với DN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng chưa có điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) ngay, thì giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong DN bằng 60% giá khởi điểm theo phương án cổ phần hóa.

Tính đến tháng 4/2015, cả nước đã thoái vốn được gần 5.000 tỷ đồng. Thủ tướng đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 DN cổ phần hóa năm 2015 và 109 DN cổ phần hóa giai đoạn 2016 - 2020.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.