(ĐTCK) Theo Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dự kiến sau khi phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành 3 nhóm theo các tiêu chí phân loại mới, 480 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hiện có (không kể nông, lâm trường được sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP) sẽ bao gồm: 158 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn; 186 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

Trong số các doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Nhà nước, dự kiến có 39 doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước nắm từ 65% tổng số cổ phần trở lên (chiếm 8%), 147 doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước nắm từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần (chiếm 31%). 136 doanh nghiệp sẽ được Nhà nước thoái vốn hoàn toàn.

Dự kiến, DNNN được phân chia thành 3 nhóm: Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nhà nước nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần trở lên; Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần.

 

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.