Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 đối với mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo Thông tư này, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) năm 2015 có xuất xứ từ CHDCND Lào là 50.000 tấn, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch 2,5%.

Doanh nghiệp nhập khẩu đường từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào) sản xuất tại Lào và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 2,5%.

Thủ tục nhập khẩu hàng hoá giải quyết tại hải quan cửa khẩu theo quy định, không phải xin phép Bộ Công Thương và thực hiện theo nguyên tắc trừ lùi tại cơ quan hải quan cho đến hết lượng hạn ngạch thuế quan cũng được quy định tại Thông tư này.

Đối với trường hợp nhập khẩu đường ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp phải thực hiện các chính sách quản lý nhập khẩu và thuế nhập khẩu đường theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Thông tư yêu cầu thương doanh nghiệp khẩu phải báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu đường theo từng tháng trước ngày 05 của tháng kế tiếp hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Thế Hải
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.