Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, những người con đất Việt - với tâm thế là công dân của một quốc gia độc lập - hoàn toàn có thể tự hào về hành trình 70 năm vàng son của dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng trên con đường bảo vệ độc lập chủ quyền và xây dựng, phát triển đất nước.

70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ một nước thuộc địa, không có tên trên bản đồ thế giới, đến nay, Việt Nam đã là bạn bè và đối tác tin cậy của 185 quốc gia trên toàn cầu, hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện với thế giới.

Càng tự hào bởi sau buổi bình minh của nền Độc lập ấy, dân tộc Việt Nam  đã vượt qua muôn vàn thử thách của hai cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại kéo dài suốt 3 thập kỷ để giữ vững nền độc lập và quy non sông về một mối.

Tiếp nối cuộc hành trình vì “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, vượt qua chính mình, từ năm 1986, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam tiến hành thành công công cuộc Đổi mới, đưa đất nước vượt qua đói nghèo, thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội qua 30 năm đổi mới là hết sức to lớn và thật đáng trân trọng. Nhưng sau 30 năm đổi mới, cùng với tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, nền kinh tế nước ta cũng đã bộc lộ những yếu kém nội tại, những bất cập về thể chế cản trở tiến trình phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Những yếu tố tạo động lực cho tăng trưởng nhanh giai đoạn trước, như dựa vào lao động giá rẻ, vào vốn đầu tư, vào khai thác tài nguyên… không còn dư địa. Điều đó đang đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, trong đó đặc biệt quan trọng là cải cách thể chế, để phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, phát triển nền kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại hơn, tạo ra xung lực mới cho tiến trình phát triển.

Đất nước đang cần sự bứt phá về không bị tụt hậu. Cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế và của cộng đồngdoanh nghiệp, tận dụng được cơ hội do hội nhập sâu rộng và toàn diện mang lại là những đòi hỏi bức bách, là hiệu lệnh của thời đại.

Bài học kinh nghiệm quý giá và thành tựu của 70 năm vàng son của dân tộc sẽ là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công quá trình cải cách thể chế, khắc phục các rào cản, đưa Việt Nam bứt phá, vươn tới tầm cao mới.

Theo Hà Nguyễn
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.