(ĐTCK) Kết quả của khảo sát hàng quý lần thứ 18 về chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) đánh giá cảm quan kinh doanh của các DN châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam của EuroCham thực hiện vào tháng 7 năm 2015, cho thấy niềm tin kinh doanh tăng nhẹ so với quý trước.

DN châu Âu tăng niềm tin vào môi trường kinh doanh Việt Nam

Ảnh Internet

Trong quý II/2015 chỉ số đạt mức 77, tăng từ mức 75 quý trước. Cụ thể hơn, khi được hỏi DN nhận định như thế nào về tổng quan môi trường kinh doanh, 57% trả lời “tốt”, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số phản hồi, tăng đáng kể so với 45% của quý trước. Lớn thứ hai là các DN phản hồi “trung bình”, chiếm 27% (giảm nhẹ so với 31% quý trước). Kết quả này cho thấy xu hướng tăng ổn định từ hai quý trước được hình thành., các DN Châu Âu tham gia khảo sát thể hiện sự gia tăng niềm tin vào môi trườngkinh doanh tại Việt Nam.

 

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.