(ĐTCK) Chính phủ đồng ý hoãn thực hiện việc áp dụng VietGAP với các cơ sở nuôi cá tra và tỷ lệ mạ băng tại Nghị định 36 cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định này.

Theo thông tin từ Hiệp hội thủy sản, ngày 31/12/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 89/2015/NQ-CP; một trong những nội dung của Nghị quyết: “Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại khoản 5 Điều 4; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến sản phẩm cá Tra cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định này”.

Đồng thời Chính phủ giao “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan khẩn trương rà soát toàn diện và đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến sản phẩm cá Tra ”.

Theo đó khoản 5 Điều 4 Nghị định 36 yêu cầu đến 31/12/2015 các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo VietGap hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam.

Điểm b, điểm c khoản 3 Điều 6 yêu cầu tỷ lệ mạ băng đối với sản phẩm cá tra xuất khẩu phải phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, trường hợp khác không vượt quá 10%; hàm lượng nước tôi đa không vượt quá 83% khối lượng tịnh.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các bên liên quan xây dựng Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 36 theo hướng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng GAP (khoản 5 Điều 4) đến 31/12/2017; nâng hàm lượng nước tối đa từ 83% lên 86% và tỷ lệ mạ băng tối đa từ 10% lên 20% đồng thời đề xuất điều chỉnh từ Đăng ký Hợp đồng xuất khẩu với Hiệp hội cá Tra Việt Nam sang hình thức Kê khai hợp đồng xuất khẩu mỗi tháng một lần với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2015, xuất khẩu cá tra có xu hướng giảm liên tục theo các tháng trong năm 2015, ước đạt 1,6 tỷ USD, giảm 10% so với năm 2014, chiếm 24% tổng giá trị xuất khẩu. Hầu hết các thị trường chính đều giảm, trong đó EU giảm 15%, Mỹ giảm 4,5%, Mexico giảm 10%... Riêng xuất khẩu sang Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định 50%. 

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.