(ĐTCK) Tại Phiên làm việc về hợp tác công nghiệp và quản lý đầu tư công nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị Tham tán 2016 mới đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tiếp tục xây dựng, củng cố các kênh trao đổi thông tin giữa mạng lưới các thương vụ và các bộ/ngành trong nước. 

Đặc biệt, kênh trao đổi thông tin với DN cần được ưu tiên hàng đầu, qua đó, các tham tán thường xuyên trao đổi và cung cấp các thông tin liên quan chính sách, xu thế thị trường địa bàn sở tại và hỗ trợ chắp nối cơ hội kinh doanh cho DN. Đồng thời, ở chiều ngược lại cập nhật liên tục các chính sách mới trong nước và các nhu cầu trao đổi thông tin và cơ hội hợp tác của các DN.

Thứ trưởng cũng đề nghị các tham tán cần đẩy mạnh tiếp cận mọi khía cạnh phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, để phát hiện những nhu cầu hợp tác mới và những xu hướng phát triển mới về năng lực cạnh tranh, xu hướng tái cơ cấu của quốc gia đó, đặc biệt là của các nền kinh tế lớn, các nền kinh tế trong khu vực, để có cơ sở đề xuất xây dựng các chính sách phát triển ngành phù hợp cho các bộ/ngành trong nước; đồng thời, phát hiện các nguồn công nghệ mà Việt Nam có thể tiếp cận và tận dụng để đẩy mạnh năng lực sản xuất trong nước.


Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.