Trong năm 2015, Bộ Tài chính tập trung đẩy mạnh xây dựng thể chế chính sách, chế độ trong lĩnh vực tài chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, hải quan…, qua đó, góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2016”

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quản lý chặt chẽ các khoản chi, điều hành ngân sách nhà nước chủ động, tích cực, đảm bảo phục vụ đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi. Tăng cường điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước, góp phần không nhỏ vào kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phục vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, TTCK, thị trường bảo hiểm. Tăng cường công tác quản lý nợ công, từng bước tái cơ cấu nợ công theo hướng bền vững, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Năm 2016, dự báo tăng trưởng GDP khoảng 6,7%, lạm phát dưới 5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%... Tuy nhiên, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới đang có diễn biến khó lường, giá dầu thô tiếp tục giảm sâu…, sẽ tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách nhà nước.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa để hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm.

Tăng cường công tác quản lý giá, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính.

Hiện đại hóa, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ngành tài chính trong lĩnh vực kiểm tra, thanh tra tài chính…

Liên quan đến TTCK, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không ngừng hoàn thiện khung pháp lý, hỗ trợ TTCK phát triển ngày càng minh bạch và mang lại niềm tin hơn nữa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tự hào về những kết quả đạt được sau 15 năm phát triển, nhưng để TTCK vươn tầm hơn nữa, cần tập trung triển khai hiệu quả các việc trọng tâm sau:

Phát triển TTCK an toàn, bền vững, minh bạch theo hướng hiện đại, hoàn chỉnh về cấu trúc vận hành theo các thông lệ quốc tế, có khả năng liên kết với các thị trường khu vực và quốc tế, phấn đấu đưa TTCK nói riêng, thị trường tài chính nói chung trở thành kênh huy động và dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Mở rộng hệ thống nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có tổ chức, các quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện…; tăng cường công tác tái cấu trúc và phát triển đầy đủ các định chế trung gian; đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp, đồng thời nâng cao trình độ quản trị rủi ro, an toàn tài chính, chất lượng dịch vụ của các tổ chức trung gian hoạt động trên thị trường, đảm bảo có đầy đủ các yếu tố cấu thành một TTCK phát triển trong khu vực.

Thực hiện sắp xếp lại các sở GDCK và phát triển, phân định các khu vực thị trường: cổ phiếu, trái phiếu và hình thành thị trường sản phẩm phái sinh để nâng cao vị thế của Sở GDCK Việt Nam trong khu vực ASEAN. Xây dựng và triển khai mô hình đối tác thanh toán bù trừ trung tâm và hệ thống vay và cho vay chứng khoán; xây dựng và triển khai Đề án Kết nối hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán với hệ thống thanh toán liên ngân hàng; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến và hiện đại.

Tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát đối với các hoạt động trên thị trường, đảm bảo an toàn của thị trường, cũng như an ninh tài chính quốc gia.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.