(ĐTCK) Theo số liệu ước tính của Bộ Công thương kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 133,5 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ. 

Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước xuất khẩu 37,8 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 95,7 tỷ USD (tính cả dầu thô xuất khẩu) tăng 18,9%.

Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 135,6 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước đạt 54,2 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,4tỷ USD, tăng 25%.

Như vậy, ước tính nhập siêu 8 tháng đầu năm khoảng 2,13 tỷ USD, bằng 1,6% kim ngạch xuất khẩu.

Số liệu thống kê cho thấy, rau quả là mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm nông, thủy sản. Kim ngạch xuất khẩu của nhóm này ước đạt 2,35 tỷ USD, tăng 48% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản trong 8 tháng đầu năm cũng tăng trưởng tích cực, ước đạt 2,85 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của cả 4 mặt hàng than đá, dầu thô, xăng dầu, quặng và khoáng sản khác đều đạt mức tăng trưởng dương.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 107,1 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 80,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hầu hết các mặt hàng trong nhóm công nghiệp chế biến đều đạt mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 8 tháng đầu năm ở mức 17,9% là mức tăng cao so với mức tăng 6,4% của cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, giá xuất khẩu cũng tăng so với cùng kỳ, trong đó tăng mạnh nhất là giá một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng như cao su (tăng 36,5%), cà phê (tăng 28,7%), nhân điều (tăng 26,2%), than đá (tăng 35,6%) và dầu thô (tăng 22%), góp phần nâng giá trị xuất khẩu các mặt hàng này.

Xét về tỷ trọng và số lượng, lượng xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến và nhiên liệu, khoáng sản tăng mạnh, đặc biệt là một số mặt hàng như: phân bón (tăng 39,7%), chất dẻo nguyên liệu (tăng 32,3%); sắt thép các loại (tăng 27%).

Ngoài ra, một số mặt hàng nông, thủy sản tuy không thống kê lượng nhưng vẫn có kim ngạch xuất khẩu tăng cao, đóng góp vào tăng trưởng chung của nhóm này cũng như tăng trưởng xuất khẩu chung.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.