Toàn văn báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán được đăng tải đầy đủ tại địa chỉ website: www.quangbinhjsc.com.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.