CÔNG BỐ THÔNG TIN

Cá nhân: VŨ THỊ LAN ANH

CMTND số 011858906 Do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/05/2008

CHÀO MUA CÔNG KHAI 

Tên cổ phần: cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại CTCP Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng THIKECO

Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần.

Tổng số lượng chào mua: 611.000 cổ phần.

I. Tình hình đặc điểm của cá nhân:

- Họ Tên: VŨ THỊ LAN ANH

- Ngày sinh: 02/07/1973

CMTND số 011858906 Do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/05/2008

- Địa chỉ: theo HKTT: P44-C8-Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: 26-K3, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 091 616 3668

II. Tên công ty mục tiêu: CTCP Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng THIKECO

III. Mối quan hệ giữa Công ty chào mua công khai với Công ty mục tiêu: Không

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức với công ty mục tiêu: Không

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 611.000 cổ phần, tỷ lệ 43,028% vốn điều lệ.

VI. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn tự có

VII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Đầu tư lâu dài vào Công ty THIKECO; Duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty THIKECO.

VIII. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến việc hoàn tất chào mua: Theo quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại THIKECO.

IX. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: Không có.

X. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thanh toán theo Quy chế đấu giá ban hành.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

CÁ NHÂN CHÀO MUA CÔNG KHAI 

 

 

Vũ Thị Lan Anh

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.