ảnh 1
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC
(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia)
I.  GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia
2. Tên giao dịch: International Development & Investment Corporation
3. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại : 067.3680383 Fax: 067.3680 382     
4. Mã chứng khoán: IDI
5. Vốn điều lệ: 855.000.000.000 đồng
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh            

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001715 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/07/2003 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 14 số 0303141296 ngày 29/05/2015.

-  Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

+ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến thủy hải sản;

+ Buôn bán thực phẩm; Mua bán thủy hải sản;

+ Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình dân dụng;

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng công trình công nghiệp;

+ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình giao thông;

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Kinh doanh khách sạn;

+ Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Mua bán vật liệu xây dựng;

+ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Mua bán hàng trang trí nội thất;

+ Nuôi trồng thủy sản nội địa; Nuôi trồng thủy sản;

+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Sản xuất và chế biến thức ăn thủy sản;

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh bất động sản (không bao gồm kinh doanh dịch vụ bất động sản). Kinh doanh nhà;

+ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất nước đóng chai;

+ Sản xuất giấy ăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; Sản xuất bao bì giấy;

+ Sản xuất sản phẩm từ plastic; Sản xuất bao bì nhựa;

+ Sản xuất dầu mỡ, mỡ động, thực vật; Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động thực vật;

+ Sản xuất, truyền tải phân phối điện;

+ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

+ Bốc xếp hàng hóa; Bốc xếp hàng hóa cảng biển;

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ bằng ô tô chuyên dụng;

+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới;

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Kinh doanh thuốc thú y thủy sản;

- Tổng mức vốn kinh doanh (tại thời điểm 31/12/2014): 1.950.652.343.007 (Một nghìn  chín trăm năm mươi tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, không trăm lẻ bảy đồng)

II.    MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 85.500.000 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 85.500.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.825.000 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 128.250.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 15%
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 132.125.747.184 đồng
11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/07/2015
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ(nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó.
Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 101 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:15. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng 101*15% = 15,15 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 15 cổ phiếu và 1500 đồng tiền mặt cho 0,15 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

 

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 07 năm 2015

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
LÊ VĂN CHUNG

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.