ảnh 1
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 51/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/07/2015)  

 

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 04.22131580                Số Fax: 04. 35527987

3. Cổ phiếu phát hành và chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đăng ký phát hành và chào bán: 9.193.536 cổ phiếu. Trong đó:

+ Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 2.270.161 cổ phiếu;

+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu 6.923.375 cổ phiếu.

4. Tỷ lệ phát hành và chào bán:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

+ Tỷ lệ thực hiện: 100:2,5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 2,5 cổ phiếu mới).

+ Nguồn Phát hành: Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

+ Tỷ lệ thực hiện: 100:7,6243 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ được mua thêm 7,6243 cổ phần mới).

+ Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ tiếp tục được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

5. Giá bán cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.

6. Khối lượng vốn cần huy động: 69.233.750.000 đồng.

7. Mục đích huy động vốn:

- Bổ sung vốn Điều lệ còn thiếu do Công ty chưa huy động đủ 1.000 tỷ đồng như trong Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đầu tư cho Dự án thủy điện Khe Bố và đầu tư xây dựng khu nhà ở CBNV Bắc Bình.

8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Công ty không có quy định, cổ đông đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu theo năng lực tài chính thực tế.

9. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 14/8/2015 đến ngày 14/9/2015.

10. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 14/8/2015 đến ngày 08/9/2015. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

11. Địa điểm nhận cổ phiếu phát hành, đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Địa điểm nhận cổ phiếu phát hành và đăng ký mua cổ phiếu đối với các cổ đông làm thủ tục và nộp tiền mặt trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn:

Tại TP. Hồ Chí Minh: 

Hội sở Nguyễn Huệ

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: 08 38242897

Chi nhánh Nguyễn Công Trứ:

Địa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 38218567

Tại Vũng Tàu:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn tại Vũng Tàu

Địa chỉ: 04 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3521906

Tại Nha Trang:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 03, cao ốc Queen, 50 Lê Thành Phương, P.Phương Sài, TP. Nha Trang

Điện thoại: 058 3816969

Tại Hà Nội: 

Chi nhánh Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn tại Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39366321

Phòng giao dịch Trần Bình Trọng – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn

Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39413383

Chi nhánh Mỹ Đình –  Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng Trệt, tòa The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04 37946699

Tại Hải Phòng:

Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 031 3569123

- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu đối với các cổ đông chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 04.22131579                Số Fax: 04. 35527987

Website: www.vnpd.com.vn

- Địa điểm công bố bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 04.22131579               

Website: www.vnpd.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Tại TP. Hồ Chí Minh: 

Hội sở Nguyễn Huệ

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: 08 38242897

Chi nhánh Nguyễn Công Trứ:

Địa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 38218567

Tại Hà Nội: 

Chi nhánh Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn tại Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39366321

Website: www.ssi.com.vn

Tổ chức Tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Tầng 2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

Số điện thoại: 04.3773 7070               Số Fax: 04. 3773 9058

Website: www.fpts.com.vn

11. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Hà Nội

Số tài khoản (VND): 17901.000.000.5687

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

ảnh 2 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.