(ĐTCK) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam - Khoản vay 3 do ADB tài trợ.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được chỉ định là ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò”, “Cấp nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc và Tam Hiệp”, “Phát triển hệ thống cấp nước TP. Thái Nguyên”.

ADB cam kết cấp 142,5 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường cho Khoản vay 3 của chương trình, với thời hạn vay 25 năm, nhằm mục tiêu khôi phục mạng lưới cung cấp nước, cải thiện kế hoạch kinh doanh nước, quản lý tài chính và quản lý tài sản của các công ty cấp nước, tăng cường hiệu quả việc thất thoát nước.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.