(ĐTCK) Sacombank vừa triển khai dịch vụ thanh toán quốc tế trực tuyến (eLC) dành cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khách hàng có thể đề nghị mở, tu chỉnh/hủy LC nhập khẩu; truy vấn các LC xuất khẩu/nhập khẩu; đề nghị nhờ thu xuất khẩu trực tiếp; đề nghị hoàn trả/tra soát bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu; truy vấn các bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu/nhập khẩu do Sacombank chuyển/nhận được; truy vấn các bảo lãnh nhận được do Sacombank thông báo...

Sản phẩm này áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ iBanking và có giao dịch thanh toán quốc tế thường xuyên với Sacombank.

 

Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.