(ĐTCK) EY đã công bố bổ nhiệm thêm 753 nhân sự cao cấp của tổ chức này trở thành thành viên góp vốn và lãnh đạo tổ chức.

Đây là đợt bổ nhiệm lớn nhất kể từ năm 2008, tăng 12% so với năm 2014, đồng thời ghi nhận số lượng kỷ lục lãnh đạo mới là nữ giới, chiếm 30%, tăng 33% so với năm 2014. Bổ nhiệm mới tại các thị trường mới nổi cũng tăng mạnh, chiếm 33%, tăng 33% so với năm 2014.

Theo khối dịch vụ của EY, dịch vụ kiểm toán có số lượng lãnh đạo mới lớn nhất, chiếm 42% bổ nhiệm mới (315), khối dịch vụ thuế có 179 bổ nhiệm mới (chiếm 24%), khối dịch vụ tư vấn doanh nghiệp có 167 bổ nhiệm mới, chiếm 22%, khối dịch vụ tư vấn giao dịch tài chính có 78 bổ nhiệm mới (chiếm 10%), và khối hỗ trợ có 14 bổ nhiệm mới (chiếm 2%).

Số lượng lãnh đạo mới là nữ giới được bổ nhiệm là 232 người, chiếm hơn 30%, tăng 33% so với năm 2014 và trải rộng trên nhiều quốc gia hơn. Điều này thể hiện cam kết của EY trong việc tôn trọng và phát triển tính đa dạng trong tổ chức.

Như vậy, trong năm tài chính 2015, tổng số nhân sự của EY đã đạt đến con số 210.000 trên toàn cầu, tăng hơn 20.000 người so với năm 2014.

ảnh 1

Tại Việt Nam, EY cũng đã bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới. Ông Phạm Công Khanh và ông Hàng Nhật Quang chính được thức bổ nhiệm vào cương vị Phó tổng giám đốc, Dịch vụ kiểm toán của EY Việt Nam.

Ông Tony Dương, Phó tổng giám đốc của EY Việt Nam, được bổ nhiệm cương vị Phó tổng giám đốc điều hành văn phòng của EY Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Trần Phú Sơn, Phó tổng giám đốc của EY Việt Nam, được bổ nhiệm lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán của EY tại khu vực Đông Dương bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ông Robert King, được bổ nhiệm cương vị Phó tổng giám đốc, lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn thuế tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trước khi giữ chức vụ này, ông Robert phụ trách Dịch vụ Tư vấn thuế tại EY Croatia và Slovenia và từng công tác tại văn phòng của EY tại Perth và Sydney, Úc.

Ông Lê Vũ Trường, Phó tổng giám đốc của EY Việt Nam, được bổ nhiệm cương vị Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán (FAAS).

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.