(ĐTCK) Tập đoàn HSBC vừa công bố kết quả hoạt động giữa kỳ năm 2015 với lợi nhuận trước thuế tăng 10% đạt 13,628 tỷ USD, tăng 10,4% so với mức  12,34  tỷ USD cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế điều chỉnh tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2015, đạt hơn 13 tỷ USD so với 12,722 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2014 do kết quả hoạt động tốt tại châu Á.

Doanh thu điều chỉnh tăng 4% đạt 30,772 tỷ USD chủ yếu do hoạt động nổi bật của Khối Nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu và Thị trường tiền tệ, đặc biệt trong hoạt động vốn và ngoại hối. Doanh thu cũng tăng trong Khối Ngân hàng bán lẻ và quản lý tài sản và Khối Dịch vụ tài chính doanh Nghiệp.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.