(ĐTCK) Trong kế hoạch sản xuất năm 2016 đã được Đại hội cổ đông của CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội thông qua, không có dự án mua toa xe Trung Quốc đã qua sử dụng.

Mấy ngày nay, dư luận đang ồn ào về dự án mua 160 toa xe Trung Quốc đã qua sử dụng nhưng Đại hội cổ đông của CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội, chủ dự án đã không hề đề cập đến vấn đề này.

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành vào ngày 18/1/2016, nhưng đến tận ngày 3/2 vừa qua, sau khi nhiều cổ đông góp ý, Công ty mới công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông. Theo quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng, đây là loại thông tin mà doanh nghiệp phải công bố trong vòng 24h kể từ khi sự kiện diễn ra.

Đáng chú ý trong ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm quanh dự án việc mua 160 toa xe Trung Quốc đã qua sử dụng.

Theo đó, văn bản số số 1484/BGTVT-TCCB yêu cầu kiểm điểm cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải còn yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ông Nguyễn Viết Hiệp thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội; chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội cách chức Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Viết Hiệp.

CTCP vận tải đường sắt Hà Nội vừa được cổ phần hóa vào cuối năm 2015. Phiên đấu giá IPO của công ty diễn ra cuối năm 2015 đã bị ế, chỉ bán được vẻn vẹn 247.000 cổ phần trong khi lượng cổ phần đấu giá là 11.378.669 cổ phần. Công ty có vốn điều lệ 800,58 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 89% vốn điều lệ.

Đại hội cổ đông ngày 18/1/2016 là Đại hội cổ đông thành lập của Công ty. Theo Nghị quyết, Đại hội cổ đông đã thông qua Điều lệ và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và định hướng kế hoạch 3 năm 2016-2018, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Công ty đề ra kế hoạch năm 2016 đạt doanh thu 3.130 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ là 6,4 tỷ đồng và cổ tức chỉ vỏn vẹn 0,62%. 

Trong Biên bản Đại hội cổ đông, phần Ý kiến và thảo luận của cổ đông chỉ nêu rất sơ sài là: “Tại Đại hội có 5 ý kiến thảo luận, trao đổi của đại biểu cổ đông” mà không hề nêu cụ thể đó là những ý kiến gì và của ai phát biểu.

Điều đáng chú ý là trong tài liệu đại hội (kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và định hướng kế hoạch 3 năm 2016-2018), cũng như trong Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ đều không hề có câu nào nhắc đến dự án đầu tư mua 160 toa xe cũ mà dư luận ồn ào mấy ngày qua. Điều này khiến cổ đông thắc mắc dự án đã được triển khai từ bao giờ và có được Đại hội cổ đông phê duyệt chủ trương?

Sau ngày họp Đại hội cổ đông, Công ty không công bố ngay Biên bản và Nghị quyết đại hội theo quy định đối với CTCP đại chúng khiến cho có cổ đông đã phải góp ý và phải đợi tới tận ngày 3/2/2016 thì công ty mới đăng lên website.

Được biết, các tuyến đường sắt Công ty tổ chức chạy tàu gồm tuyến địa phương (từ Hà Nội tới Hải Phòng, Đồng Đăng, Lào Cai, Quán Triều, Hạ Long) và tuyến tàu Thống nhất HN-SG, xuất phát từ Hà Nội.

Bùi Trang
Bình Luận (1)

hải - 12:28 06/02/2016

Công nghệ như ngày hôm nay,còn không cạnh tranh nổi. Công ty cổ phần đường sắt lại có suy nghĩ cổ hủ. mua lai công của 20 năm về trước