(ĐTCK) Theo báo cáo Thanh tra TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm, Thanh tra TP Hà Nội và các sở, ngành, quận, huyện... đã triển khai 94 cuộc thanh tra trong đó có 29 cuộc thanh tra đột xuất.

Nội dung thanh tra tập trung vào trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công...

Thanh tra đã phát hiện vi phạm 28,3 tỷ đồng và 16 ha đất và đã kiến nghị thu hồi 26,2 tỷ đồng và 16 ha đất. Thanh tra cũng đã kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 39 tập thể và 71 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm. Có 2 vụ đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra.

Trong một số lĩnh vực thanh tra, tập trung nhiều nhất thanh tra đất đai. Các đơn vị thực hiện 69 cuộc thanh tra đất đai, đã kết luận 27 cuộc thanh tra. Sai phạm chủ yếu là xử lý đất lấn chiếm và sử dụng đất không đúng mục đích, sai quy định, giao đất trái thẩm quyền, chuyển nhượng, cho thuê không đúng quy định...

Thanh tra Hà Nội và các đơn vị đã thực hiện 44 cuộc thanh tra trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 1,8 tỷ đồng. Qua thanh tra thấy một số đơn vị buông lỏng trong công tác quản lý về tài chính, ngân sách, chưa quan tâm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng kinh phí.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.