(ĐTCK) Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2008 đến 30/6/2015; khi thấy cần thiết, Đoàn có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế từ ngày 3/9/2015. Đây là cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch, không phải thanh tra đột xuất.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.