(ĐTCK) Qua thanh tra các dự án BOT, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu giảm trừ 792 tỷ đồng so với giá trị trong hợp đồng BOT

Theo báo cáo của Bộ Giao thông - Vận tải, quý I/2016, Thanh tra Bộ đã triển khai tổng số 15 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 9 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, 6 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Về thanh tra, kiểm tra hành chính, trong số 9 cuộc thanh tra, có 8 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất. Hiện Thanh tra Bộ đã kết thúc 6 cuộc thanh tra, còn 3 cuộc thanh tra, kiểm tra đang được tiến hành.

Nội dung thanh tra chủ yếu về công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (đặc biệt là các dự án theo hình thức hợp tác đối tác công tư); thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Qua kết luận thanh tra đã yêu cầu thu hồi về Ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ số tiền 3,3 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ giá trị thanh toán trên 8,9 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ so với hợp đồng các dự án BOT số tiền 792,2 tỷ đồng; yêu cầu rà soát để quyết toán dự án số tiền trên 395 tỷ đồng.

Đối với thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra 6 cuộc, trong đó có 2 cuộc thanh tra đột xuất và 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đến nay, có 3 cuộc thanh tra đã kết thúc giai đoạn thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, còn 3 cuộc thanh, kiểm tra vẫn đang tiến hành tại đơn vị.

Nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu về công tác kiểm soát tải trọng, xếp hàng hóa trên phương tiện; kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính; công tác quản lý đường ngang và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại đường ngang; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường một số công trình đang thi công; công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường trong sản xuất, lắp giáp, nhập khẩu xe cơ giới.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.