Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kết luận thanh tra về thực hiện công tác đấu thầu Gói thầu số 13 (cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy) thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi, với hàng loạt sai phạm đã được chỉ ra. 

Chuyên gia đánh giá thầu không có chuyên môn

“Thành viên Tổ chuyên gia đánh giá Gói thầu 13 không có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 116, Nghị định số 63/2014/ NĐ-CP” là nội dung quan trọng trong Kết luận thanh tra.

Từ sự yếu kém về chuyên môn đã dẫn đến hàng loạt hệ lụy trong quá trình mời thầu, đấu thầu và đánh giá, chấm điểm gói thầu, một thành viên trong đoàn thanh tra liên ngành về gói thầu này cho biết.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, nhân sự của Tổ chuyên gia là “người của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi (gọi tắt là Trung tâm) thuộc Sở Xây dựng Quảng Ngãi”, được Ban quản lý Các dự án đầu tư và Xây dựng thuộc Sở Y tế (đại diện chủ đầu tư) ký hợp đồng tư vấn, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 13. Do yếu năng lực chuyên môn, nên ngay từ khâu lập hồ sơ mời thầu đã có nhiều nội dung không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu và  Nghị định số 63/2014/NĐ - CP (ngày 26/6/2014) và Thông tư số 05/2015/TT/BKH - ĐT (ngày 16/6/2015) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Những sai sót đầu tiên của Tổ chuyên gia được thể hiện trong việc xây dựng cơ cấu điểm và tiêu chuẩn đánh giá. Chẳng hạn, Tổ chuyên gia nhầm lẫn việc dựa vào những tiêu chí được lượng hóa cụ thể trong đánh giá năng lực nhà thầu với việc bình xét tiêu chuẩn thi đua phong trào nên đã đưa ra quy định “cộng điểm cho nhà thầu có bằng khen”.

Cần phải nói rõ rằng, trong tất cả các quy định về đấu thầu, xét thầu thì không thể tìm ra được quy định nào có nội dung như vậy. Việc ưu tiên vô lối không chỉ khiến nhà thầu không có bằng khen sẽ bị loại, mà còn có thể công nhận kết quả của những ứng thầu không đáp ứng được yêu cầu.

Không chỉ có vậy, việc xây dựng cơ cấu điểm trong hạng mục “đặc tính kỹ thuật của thang máy” được Tổ chuyên gia xếp theo thang điểm tối đa là 35, tối thiểu là 25 đã dẫn đến trường hợp, nhà thầu không đáp ứng một số tiêu chuẩn tối thiểu, nhưng vẫn đạt yêu cầu về điều kiện kỹ thuật.

Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính (phần xác định “giá đánh giá” thiết bị theo xuất xứ hàng hóa) là vi phạm quy định, vì trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện cụ thể nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu khác.

Trong quá trình chấm thầu, Trung tâm không tuân thủ đầy đủ nội dung quy định trong hồ sơ mời thầu cũng như quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ - CP, dẫn đến kết quả chấm thầu không chính xác. Đưa ra kết quả chấm thầu chưa đầy đủ ở các nội dung trong phần đánh giá năng lực, kinh nghiệm,  nhân sự chủ chốt của  các ứng thầu không có xác nhận đầy đủ của các chủ đầu tư về thi công công trình có quy mô tương tự như gói thầu; báo cáo tài chính chưa được kiểm toán xác nhận  về năng lực tài chính và giá trị tài sản ròng.

Hủy thầu, kiểm điểm trách nhiệm

Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, theo Kết luận thanh tra, xét tính chất, mức độ sai phạm trong việc hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của Gói thầu số 13, theo yêu cầu quản lý nhà nước và căn cứ khoản 1 và khoản 3, Điều 17, Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế thực hiện hủy kết quả đấu thầu Gói thầu số 13 thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Như vậy, gói thầu này sẽ phải tiến hành mời thầu lại.

Nói về những nguyên nhân dẫn đến sai phạm, ông Đức cho rằng, do chưa có kinh nghiệm và còn chủ quan trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị của đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, theo điểm k, khoản 1, Điều 75, Luật Đấu thầu, Giám đốc Ban quản lý giúp chủ đầu tư quản lý, điều hành Dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư.

Về phần mình, Giám đốc Sở Y tế đại diện chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm về quản lý dự án để xảy ra sai sót trong quá trình lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền theo khoản 11, Điều 74, Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013.

“Về cá nhân, Giám đốc Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc quản lý đấu thầu Gói thầu số 13, rút kinh nghiệm về công tác quản lý, thực hiện đấu thầu”, ông Đức cho biết.

Theo Hà Minh
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.