(ĐTCK) Cuộc thanh tra Petrolimex diễn ra từ cuối năm 2013 nhưng đến nay, sau gần 3 năm, thông báo kết luận thanh tra mới được đưa ra.

Dai dẳng thanh tra 3 năm mới có được kết luận

Được biết, sau khi tiến hành thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Và vào tháng 11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về xử lý sau thanh tra do một số nội dung của Kết luận thanh tra còn có ý kiến khác nhau từ phía Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Petrolimex.

Đến tháng 3/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số đơn vị thành viên.

Petrolimex tiếp tục phản ứng về Kết luận thanh tra. Ông lớn này cho rằng, có nhiều điểm chưa hợp lý trong kết luận thanh tra chẳng hạn như Petrolimex cho rằng việc tập đoàn này tự quyết giá bán lẻ cho vùng 2 (vùng sâu, vùng xa) là đúng quy định. Hay việc hạch toán hao hụt theo định mức và tính luôn vào giá vốn tại công ty mẹ mà không hạch toán trên hao hụt thực tế tạo khoản chênh lệch lên hơn 310 tỷ đồng giữa hao hụt được tính vào chi phí và hao hụt thực tế, theo Petrolimex, việc tính hao hụt theo thực tế sẽ giảm động lực quản lý tại các đơn vị, do đó khoán hao hụt là một cách nâng cao hiệu quả kinh doanh...

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Petrolimex rà soát các nội dung Kết luận thanh tra để công bố.

Vào tháng 6/2016, Thanh tra Chính phù chủ trì làm việc với Bộ Công thương, Tài chính, Petrolimex và sau đó thông báo Kết luận thanh tra.

Đến ngày 5/9 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo nội dung thực hiện Kết luận thanh tra tại Petrolimex. Theo đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra 4 nhóm vi phạm, khuyết điểm gồm: (1) công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa (2) công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu (3) công tác quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng đất (4) công tác quản lý điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Đầu tư kém hiệu quả

Kết luận thanh tra chỉ ra Petrolimex đã đầu tư tài chính ngoài ngành nghề kinh doanh chính (ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản) với tổng số tiền hơn 2.255 tỷ đồng. Trong đó, nhiều khoản đầu tư với giá trị lớn không đúng quy định như: tăng vốn đầu tư vào PG Bank 400 tỷ đồng (chiếm 40% vốn điều lệ của đơn vị nhận góp vốn) và Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex hơn 171 tỷ đồng (chiếm 51% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp) mà không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ.

Công ty này cũng tăng vốn đầu tư 51 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex mà không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương. Sử dụng vốn kinh doanh 231,9 tỷ đồng để đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, không đúng với nghị quyết của HĐQT. Ủy thác cho các đơn vị thành viên vay dài hạn để đầu tư xây dựng các công trình, dự án 414,6 tỷ đồng từ vốn chiếm dụng trong thanh toán, chưa bố trí được nguồn vốn cho đầu tư xây dựng. Chưa thực hiện nghiêm việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chủ trương của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra chính phủ cho rằng một số khoản đầu tư của Petrolimex hiệu quả thấp như khoản đầu tư 178,5 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex và Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex...

Vi phạm về điều chỉnh giá xăng dầu

Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2011, Petrolimex chỉ đạo các công ty xăng dầu thành viên kinh doanh có lãi trích lập quỹ bình ổn, sau đó 11 công ty đã trích lập số tiền 221,3 tỷ đồng không đúng đối tượng theo quy định.

Trong công tác quản lý hao hụt xăng dầu từ năm 2010 đến tháng 6/2013, Petrolimex còn hạch toán vào chi phí xăng dầu hao hụt vượt định mức, không đúng quy định của Quy chế kinh doanh xăng dầu, làm giảm hiệu quả kinh doanh gần 7 tỷ đồng.

Công tác quản lý, điều hành giá bán xăng dầu nội bộ của Petrolimex đối với các công ty xăng dầu thành viên chưa tuân thủ nguyên tắc, phương pháp xác định giá quy định trong Quy chế kinh doanh xăng dầu và chưa phù hợp với giá bán do liên bộ Tài chính - Công Thương công bố, thể hiện ý chí chủ quan trong việc quyết định giá, dễ phát sinh tiêu cực. 

Petrolimex chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, sản lượng xăng xuất bán trước thời điểm tăng giá tại một số công ty xăng dầu thành viên tăng bất thường từ 2,3 - 6,7 lần so với sản lượng bán bình quân. 

“Đây là dấu hiệu sơ hở trong quản lý, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhưng Tập đoàn chưa có biện pháp quản lý, khắc phục” - Thanh tra Chính phủ nhận định.

Trong việc quản lý, điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước của Petrolimex và liên Bộ Tài chính - Công Thương, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các khuyết điểm, vi phạm. Quá trình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, trong thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2013, khi xây dựng giá cơ sở để quyết định giá bán lẻ xăng dầu, Petrolimex và liên Bộ Tài chính - Công Thương đã đưa chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm vào giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu theo mức cố định, thiếu cơ sở, cao hơn chi phí thực tế của Petrolimex.

Vào quý I/2010, khi các thương nhân đầu mối trực tiếp thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ, liên Bộ Tài chính - Công Thương không xác định và công bố giá xăng dầu thế giới để các thương nhân đầu mối sử dụng trong việc tính toán, xác định giá cơ sở xăng dầu. Trong khi giá xăng dầu thế giới là yếu tố các thành giá bán chiếm tỉ trọng lớn và thường xuyên biến động làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán xăng dầu trong nước. 

Từ năm 2010 đến tháng 6/2013, Petrolimex và các đơn vị thành viên đã thực hiện đầu tư 178 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 11.857 tỷ đồng, trong đó 29 dự án chậm tiến độ, 23 gói thầu có dự toán trên 5 tỷ nhưng không đấu thầu, chỉ định nhà thầu không đủ năng lực.

Tại Petrolimex và các đơn vị thành viên xảy ra tình trạng bán đất không đấu giá, sử dụng đất làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên mà không bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Có đến hơn 81.000 m2 đất chưa được Tập đoàn này khai thác sử dụng. 
Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.