(ĐTCK) Tại kỳ họp Quốc hội tới, Chính phủ sẽ chưa báo cáo Quốc hội về tình hình hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2014, mà tập trung xem xét 16 dự án luật.

Đây là đề xuất của Văn phòng Quốc hội trong phiên họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến vào nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/7.

Theo quy định tại khoản 9, Điều 40, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp thì Chính phủ phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của năm trước trong phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, do luật này mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, nên Văn phòng Quốc hội đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép trình Quốc hội báo cáo về nội dung này tại kỳ họp cuối năm 2016.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 tới đây là kỳ họp quan trọng, thảo luận và thông qua số lượng lớn dự án luật, đồng thời xem xét các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của đất nước trong 1 năm…

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 là nội dung quan trọng, đánh giá toàn bộ cả nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội, qua đó thấy được chất lượng hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu.

Cụ thể, theo tờ trình của Văn phòng Quốc hội, kỳ họp thứ 10 sẽ xem xét thông qua 16 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, trong đó có những dự án luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật Trưng cầu ý dân... Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến 10 dự án luật, trong đó có Luật Báo chí (sửa đổi).

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, giai đoạn 2011-2015 và nhiệm vụ năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2016. Đồng thời, nghe và thảo luận về các báo cáo của ngành tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, báo cáo của Chính phủ về thi hành án, phòng chống tội phạm, chống tham nhũng…

Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014. Hoạt động chất vấn sẽ được tiến hành cùng với việc xem xét báo cáo thực hiện nội dung chất vấn từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

Đánh giá về kết quả của kỳ họp thứ 9, ngoài những kết quả đã đạt được, một số ý kiến cho rằng, cần tăng cường tính tranh luận tại các phiên thảo luận về các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, các phiên thảo luận về các dự án luật, qua đó tăng tính hấp dẫn, chất lượng qua từng phiên thảo luận. Khi thảo luận tại hội trường về các dự án luật, cần tập trung vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả, chất lượng thảo luận…        

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.