(ĐTCK) Nghị định mới (Nghị định 78/NĐ-CP) quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp vừa được Chính phủ ký ban hành.

Nghị định mới (Nghị định 78/NĐ-CP) quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp vừa được Chính phủ vừa ký ban hành.

Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 5/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Nghị định 78 đưa ra các quy định chung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cơ chế phối hợp liên thông điện tử tự động giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thông qua quy trình tạo và sử dụng mã số doanh nghiệp, quy định về con dấu của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định, doanh nghiệp được cấp mã số tương ứng với mã số thuế, được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng để quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.

Cũng theo Nghị định, với việc áp dụng liên thông điện tử tự động giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế sẽ góp phần rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn nữa cho người thành lập doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 78 giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ. Với việc bổ sung quy định thành lập Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được tạo thuận lợi nhờ việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các điểm tiếp nhận và trả kết quả do Phòng đăng ký kinh doanh tổ chức tại các địa điểm khác nhau.

Về quy định con dấu của DN, theo quy định tại Nghị định 78, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau. Ngoài ra,  Nghị định mới cũng bổ sung quy định về hồ sơ thông báo mẫu dấu theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thông báo mẫu dấu.

Một điểm đáng chú ý nữa là Nghị định 78 quy định cơ chế thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, theo đó cho phép  tổ chức, cá nhân được lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Ngoài ra, Nghị định mới cũng bổ sung một số quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.