Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (26/5/2015), Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật phí và lệ phí với nhiều thay đổi lớn trong danh mục phí, lệ phí hiện hành.
Đề nghị quy định một tỷ lệ phí trước bạ đối với ô tô

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa trình Quốc hội tờ trình dự án Luật phí, lệ phí với nhiều thay đổi so với danh mục phí, lệ phí hiện hành

Tờ trình dự án Luật phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa trình Quốc hội có nhiều thay đổi lớn như: đưa ra khỏi Danh mục (gồm 18 khoản) như: phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phí giám định hàng hóa xuất, nhập khẩu, phí xây dựng, phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)... Các khoản phí cần bổ sung (gồm 15 khoản) như: phí công chứng, phí bay qua vùng trời... Thống nhất 1 mức thu với Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi và xe gắn máy giữa các địa phương trong toàn quốc.

Cụ thể, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Pháp lệnh phí và lệ phí được ban hành ngày 28/8/2001 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2002), qua 13 năm triển khai thực hiện, một số khoản phí, lệ phí hiện hành đã lạc hậu, không còn phù hợp. Một số khoản phí đã và đang chuyển sang cơ chế giá theo quy định của Luật chuyên ngành (đặc biệt là một số khoản phí có tác động lớn đến người dân như: Học phí; viện phí; phí kiểm định phương tiện đo lường;...); một số khoản phí có tên trong Danh mục nhưng chưa phát sinh; một số khoản phí trùng lắp với khoản thu khác, do đó, cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Danh mục phí, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và trong những năm tới.

Báo cáo thẩm tra do Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật phí và lệ phí. Trong đó, nhất trí việc chuyển học phí, viện phí ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Phí và lệ phí để thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, các khoản thu này đã được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Giá.

Theo đó, viện phí và học phí sẽ thuộc nhóm các hoạt động dịch vụ do Nhà nước định giá nhằm khuyến khích đẩy nhanh thực hiện xã hội hóa, thu hút đầu tư để phát triển dịch vụ.

Đối với Lệ phí môn bài (là khoản lệ phí mới, chuyển từ Thuế môn bài thực hiện từ năm 1983), Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, về bản chất Thuế môn bài là khoản lệ phí thu hàng năm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trong điều kiện hiện nay đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cơ chế quản lý, thành lập doanh nghiệp ngày càng thông thoáng thì việc chuyển Thuế môn bài sang Lệ phí môn bài nhằm thông qua công tác thu để quản lý, kiểm soát tốt hơn các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện đang hoạt động. Dó đó, nhất trí việc chuyển Thuế môn bài là khoản Lệ phí như Dự thảo Luật.

Đối với Lệ phí trước bạ: Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, thu Lệ phí trước bạ đi kèm với nó là Nhà nước thực hiện việc xác lập quyền sở hữu và sử dụng về tài sản của công dân. Do vậy, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí quy định khoản thu Lệ phí trước bạ trong Danh mục lệ phí như quy định của Dự thảo Luật.

Tuy nhiên hiện nay, cơ chế thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi và xe gắn máy được quy định mức thu theo tỷ lệ khác nhau giữa các địa phương, dẫn đến thiếu thống nhất về mức thu, chưa bình đẳng về nghĩa vụ của công dân trên phạm vi toàn quốc.

Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị cần quy định tỷ lệ thu về một mức đối với từng loại tài sản để đảm bảo tính thống nhất, hợp lý đối với khoản thu này. Tuy nhiên, có ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, Lệ phí trước bạ ngoài mục đích xác nhận quyền sở hữu về tài sản của công dân còn là công cụ quản lý và điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hạn chế số lượng ô tô, xe máy tại các thành phố và đô thị lớn, vì vậy, đề nghị giữ như quy định hiện hành.

Trong chương trình làm việc sáng nay, Quốc hội cũng sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Theo Quang Hưng
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.