(ĐTCK) Theo Văn phòng Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011 về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành CTCP vừa được Chính phủ ban hành. 

Điểm mới tại văn bản này là quy định về xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn của DN cổ phần hóa tại các DN khác.

Theo đó, giá trị vốn góp của DN cổ phần hóa vào CTCP đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK được xác định theo giá đóng cửa của cổ phiếu giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm xác định giá trị DN.

Đối với giá trị vốn góp vào CTCP chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên TTCK, thì căn cứ kết quả xác định của cơ quan tư vấn, ban chỉ đạo cổ phần hóa DN, xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị DN quyết định.

Một điểm mới nữa là, những DN thực hiện cổ phần hóa đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo phương án cổ phần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng chưa thực hiện được IPO trong thời gian 90 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, thì DN được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn trong DN với giá bán cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt. 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.