(ĐTCK) Với 58,08 điểm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đứng đầu Bảng xếp hạng Hiệu quả soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật MEI 2014.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố chỉ số hiệu quả các hoạt động liên quan tới việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc mảng xây dựng pháp luật trong MEI 2014.

Theo đó, với 58,08 điểm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đứng đầu Bảng xếp hạng Hiệu quả soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Vị trí thứ hai là Bộ Tư pháp với 56,45 điểm. Ba bộ đứng cuối bảng xếp hạng này là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế. Các vị trí này hầu như không có sự thay đổi so với MEI 2012, trừ trường hợp của Bộ Giao thông và Vận tải, từ nhóm cuối lên nhóm giữa, đứng ở vị trí thứ 5/14 bộ ngành.

Bảng xếp hạng này được lấy từ kết quả chỉ số hiệu quả các hoạt động liên quan tới việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc mảng xây dựng xây dựng pháp luật trong MEI 2014.

Chỉ số này bao gồm 6 chỉ tiêu, được tính toán trên kết quả khảo sát các hiệp hội doanh nghiệp và 1 chỉ tiêu dựa trên số liệu thực tiễn.

Điểm số trung bình của các bộ là 50,4/100 điểm. Đây là điểm thấp nhất trong MEI 2014 và cũng là chỉ số duy nhất có hiệu quả ở mức trung bình, đứng ở khoảng cách khá xa so với các chỉ số khác. Các chỉ số khác đều có điểm trung bình khá trở lên, trên 60 điểm.

Trong bảng xếp hạng này, có tới 6/14 bộ có điểm dưới trung bình ở chỉ số này. Đây cũng là chỉ số duy nhất giảm điểm so với MEI 2012 khi có tới 12/14 bộ giảm điểm.

Ngoài bảng xếp hạng trên, MEI có 5 bảng xếp hạng riêng cho các bộ ở mỗi chỉ số, đó là Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Chất lượng Văn bản quy phạm pháp luật; Công khai thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật; Tổ chức thi hành pháp luật và Rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật.

Các bộ đứng đầu tương ứng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Giao thông - Vận tải.

MEI do VCCI thực hiện trên cơ sở khảo sát 228 hiệp hội doanh nghiệp cấp trung ương và tỉnh, đại diện cho 409.000 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên toàn quốc.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.