(ĐTCK) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Chính phủ ban hành trước ngày 15/9/2015.

Ban hành Nghị định thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trước 15/9

Ảnh Internet

Theo đó, các Bộ, cơ quan được giao, thường xuyên rà soát, đánh giá quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, báo cáo, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo tinh thần cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các Bộ, cơ quan gửi báo cáo cho Bộ KH&ĐT trước ngày 15/12/2015 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ cũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp rà soát các văn bản pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do không phù hợp về thẩm quyền theo quy định tại Luật đầu tư, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

 

 

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.