(ĐTCK) Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 36 cuộc thanh tra, 16 cuộc kiểm tra.

Qua kết luận 8 cuộc thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 943 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51 tỷ đồng, xuất toán loại khỏi giá trị quyết toán, đề nghị cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét xử lý 891 tỷ đồng.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành hơn 3.000 cuộc thanh tra và ban hành hơn 1.800 cuộc, qua thanh tra phát hiện 2.600 đơn vị có vi phạm với số tiền 1.805 tỷ đồng, 2.686 ha đất, kiến nghị thu hồi 383 tỷ đồng và 824 ha đất.

Đồng thời, thanh tra còn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý số tiền 1.422 tỷ đồng, 2.004 ha đất và xử lý hành chính 470 tập thể, chuyển cơ quan điều tra xem xét 30 vụ, 45 đối tượng.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành hơn 123.000 cuộc thanh, kiểm tra đối với hơn 266.000 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện vi phạm với số tiền hơn 9.200 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 7.100 tỷ đồng và ban hành hơn 82.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tổng hợp 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã phát hiện vi phạm trên 12.000 tỷ đồng, 2.828 ha đất, kiến nghị thu hồi 7.621 tỷ đồng và 824 ha đất. Đồng thời đề nghị xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.414 tỷ đồng, 2.004 ha đất.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.