(ĐTCK) Dù thị trường có những biến động bất ngờ tác động thiếu tích cực tới diễn biến giá cổ phiếu, nhưng nhiều khuyến nghị mua vào cổ phiếu của các công ty chứng khoán vẫn có xác suất đúng cao. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* PDB: MBS khuyến nghị mua vào

PE dự phóng đạt 7,5 lần thì giá hợp lý của PDB vào khoảng 35.000 đồng/CP, nên chúng tôi khuyến nghị Mua với PDB với thời gian đầu tư từ 6 đến 8 tháng.

Tuần qua, PDB có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PDB tăng 1.100 đồng/Cp (+4,33%) từ mức 25.400 đồng/Cp lên 26.500 đồng/Cp.

* KBC: KIS khuyến nghị tăng tỷ trọng

Chúng tôi định giá cổ phiếu KBC ở mức 16k đồng/cp tại thời điểm cuối năm 2016 dựa trên định giá của chúng tôi và của Kinh Bắc. Suất sinh lợi bình quân năm vào khoảng 17% tại mức giá thị trường 14.800 đồng/cp, khuyến nghị tăng tỷ trọng.

Khuyến nghị khá chuẩn xác khi tuần qua, KBC chỉ có 1 phiên giảm và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu KBC tăng 1.000 đồng/Cp (+6,9%) từ mức 14.500 đồng/Cp lên 15.500 đồng/Cp.

* SMC: BSC khuyến nghị mua

Trong ngắn hạn, có thể thực hiện MUA cổ phiếu SMC khi điều chỉnh về vùng giá 12.5, giá kỳ vọng 16.3.

Tuần qua, SMC diễn biến tích cực khi có 2 phiên giảm nhẹ và 3 phiên tăng, trong đó 2 phiên đầu tuần tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu SMC tăng 1.400 đồng/Cp (+11,38%) từ mức 12.300 đồng/Cp lên 13.700 đồng/Cp.

* NKG: BSC khuyến nghị mua trung và dài hạn

Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu NKG, giá mục tiêu 25.600 đồng/cp.

Khuyến nghị của BSC có xác suất đúng cao khi tuần qua, NKG có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu NKG tăng 1.400 đồng/Cp (+6,8%) từ mức 20.600 đồng/Cp lên 22.000 đồng/Cp.

* HPG: BSC khuyến nghị mua trung và dài hạn

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 43.500 đồng. 

Tuần qua, HPG có 1 phiên giảm và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HPG tăng 1.400 đồng/Cp (+3,74%) từ mức 37.400 đồng/Cp lên 38.800 đồng/Cp.

* UIC: MBS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư xem xét mua cổ phiếu tại vùng giá 21.000-22.000 đồng/cp.

Tuần qua, UIC có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó phiên 21/6 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu UIC tăng 2.100 đồng/Cp (+9,59%) từ mức 21.900 đồng/Cp lên 24.000 đồng/Cp.

* HUT: VCBS khuyến nghị mua vào

HUT có tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến đạt 12%/năm là cổ phiếu khá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư MUA đối với cổ phiếu HUT.

Tuần qua, HUT có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HUT tăng 200 đồng/Cp (+2,13%) từ mức 9.400 đồng/Cp lên 9.600 đồng/Cp.

* APC: BSC khuyến nghị chờ mua khi giảm về 16

Chúng tôi khuyến nghị chờ mua khi APC giảm về 16 và nắm giữ với kỳ vọng 18.8, cắt lỗ khi giá giảm dưới 16 làm hỏng kênh tích lũy.

Tuần qua, APC có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu APC giảm 100 đồng/Cp (-0,6%) từ mức 16.700 đồng/Cp xuống 16.600 đồng/Cp.

* PVE: KIS khuyến nghị xem xét mua ở vùng 8.6-8.8

Nhà đầu tư có thể xem xét mua PVE ở vùng 8.6-8.8, với vùng giá kỳ vọng là 10.6-10.8. Ngưỡng cắt lỗ đặt tại 8.1.

Tuần qua, PVE có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVE giảm 100 đồng/Cp (-1,1%) từ mức 9.100 đồng/Cp xuống 9.000 đồng/Cp.

* PVS: BSC khuyến nghị mua vào

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PVS với giá mục tiêu là 22,700 đồng cổ phiếu, cao hơn 20% so với giá thị trường tại ngày 20/06/2016 .

Tuần qua, PVS có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVS không biến động và giữ nguyên ở mức 18.000 đồng/Cp.

* CSM: BSC nhận định hấp dẫn trong ngắn hạn nhờ cổ tức trả cao

Cổ phiếu CSM thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong ngắn hạn nhờ tỷ lệ chi trả cổ tức cao, tuy nhiên, trong trung hạn, nhà đầu tư cần lưu ý tình hình tiêu thụ lốp, tiến triển các dự án và diễn biến giá cao su nguyên liệu.

Tuần qua, CSM có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CSM giảm 300 đồng/Cp (-0,81%) từ mức 37.200 đồng/Cp xuống 36.900 đồng/Cp.

* GMD: KIS khuyến nghị có thể bán ra trong ngắn hạn

Nhà đầu tư đang nắm giữ GMD cho mục tiêu ngắn hạn có thể tạm thời bán ra, kỳ vọng có thể mua lại ở vùng 26-26.3; hoặc mua lại khi tăng vượt ngưỡng 29.3, trong trường hợp GMD không điều chỉnh về vùng giá mục tiêu.

Tuần qua, GMD có 2 phiên đứng giá và 3 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GMD giảm 1.000 đồng/Cp (-3,58%) từ mức 27.900 đồng/Cp xuống 26.900 đồng/Cp.

* SVC: BSC khuyến nghị nắm giữ

SVC đang tiệm cận vùng đỉnh và chưa thành công break out, do đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động tích lũy trong kênh tăng giá. Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ chờ SVC break out và vượt đỉnh.

Vượt qua kỳ vọng BSC, tuần qua, SVC chỉ 1 phiên giảm và có tới 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu SVC tăng 3.500 đồng/Cp (+8,29%) từ mức 42.2000 đồng/Cp lên 45.700 đồng/Cp.

* TCM: BVSC khuyến nghị tích cực

BVSC đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu TCM ở mức giá mục tiêu 33.100 đồng/cp.

Tuần qua, TCM có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TCM không biến động và giữ nguyên mức giá 25.700 đồng/Cp.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.